• Ejendomsudvikling, boliger, rækkehuse, lejligheder, hotels, silos

Om Os

Favicon for Kiss Development ApSKISS Development

KISS Development er et dansk selskab, der udvikler og sælger ejendomme primært på Sjælland. Vi udvikler og udfører mange typer boligprojekter. Vi har et solidt og godt kendskab til markedet. Vores koncept er super simpelt: Vi investerer i en grund eller i en bygning, som vurderes har markedspotentiale. Herefter startes projektet og vi klarer alt omkring myndighedsbehandling, projektering, byggeri mv. indtil byggeriet er opført. Gennem aktiv deltagelse og integreret projektudvikling har KISS Development bidraget til værdiskabelse for sine kunder. En mål rettet deltagelse fra ide til overlevering er KISS Developments varemærke.

KISS Development mål er at levere kvalitetsprojekter, og vores ambition er, dette gentages hver gang. Dette opnås bl.a. gennem risikobaseret kvalitetssikring, ved at afdække risiko så tidligt som mulig, risikoreducerende projektering, risikoreducerende udførelse og kontrol ved forhøjet risiko. For yderligere at underbygge dette, har vi styrket egenkompetence med vores tilpasning af i forvejen kendte kvalitetsprincipper.

Favicon for Kiss Development ApSSundhed, Miljø og Sikkerhed

Vi ved, at vores medarbejder er virksomhedens vigtigste aktiv, og at høj fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen er lønsomt. Vores projekter skal karakteriseres af de samme værdier, som vi tilbyder vores egne medarbejdere. Det betyder alle vores samarbejdspartnere med sikkerhed ved, at projekterne efterlever myndighedskrav og øvrige forventninger til et sikkert og sundhedsfremmende arbejdsmiljø.
Dette opnås ved systematisk arbejde præget af viden, erfaring med læring og en ledelse, der viser
AT’s retningslinier har førsteprioritet.

KISS Development er af den overbevisning dette sikrer optimal drift og langsigtet økonomisk rentabilitet.

God kommunikation mellem alle aktører i et byggeprojekt er altid en forudsætning – for sikkerhed, trivsel og miljø!

KISS Development er bevidst om vores sociale ansvar for sundhed, sikkerhed og miljø, herunder både i planlægning og implementering af byggeprocessen.

Favicon for Kiss Development ApSKvalitet

Vi har en forpligtigelse for vores kunder at levere den rigtig kvalitet, til rette tid, hver gang. Denne forpligtigelse repræsenterer også selskabets overordnet målsætning for kvalitetsarbejde.
I KISS Development ved vi, der er tæt sammenhæng mellem god kvalitet, god økonomi, gode kundeforhold, flere opgaver og en tryg og sikker arbejdsplads. En vigtig forudsætning for dette er et veludviklet og levende kvalitetssystem.
Vores styringssystem beskriver KISS Development værdikæde og delprocesser med links til operative værktøjer. Gennem løbende evaluering, erfaringsoverføring, risikofokusering og forbedring af processer og ikke mindst grænsefladerne mellem dem, er det vores overbevisning, vi er forberedt på at imødekomme krav og forventninger som så vel myndigheder som kunder måtte stille.
KISS Development er optaget af et velfungerende styringssystem og arbejder kontinuerlig for dette fungerer på alle niveauer og give den tiltænkte effekt. Som bl.a. opnås ved brug af flere tilpassede principper fra LEAN aktivt – f.eks. planlægning, processtyring, målrettet forbedring og vigtigst af alt – kontinuerlig kundeorientering.

Rigtig kvalitet, til rette tid – hver gang.