Byggeri med fordeling mellem etagebyggeri og rækkehuse i Roskilde, Sjælland

Forslag til bebyggelsesplan til Klosterengen, Roskilde

Projektsalg – Klosterengen, Roskilde

Lokalplan 705 for boliger på Klosterengen, Himmelev og Kommuneplantillæg 6 er vedtaget.

Byrådet har på sit møde den 27. oktober 2021 vedtaget lokalplan 705 for boliger på Klosterengen, Himmelev med tilhørende kommuneplantillæg 6. Lokalplanen og kommuneplantillægget har været offentlig fremlagt fra den 23. juni til den 1. september 2021.

Lokalplanen giver mulighed for omdannelsen af en eksisterende erhvervsejendom til en blandet boligbebyggelse med rækkehuse og etageboliger. Bebyggelsen er placeret omkring et centralt grønt fællesareal med en gennemgående sti, der forbinder Klosterengen med Ladegårdsengen. Der kan etableres op til 68 boliger, hvoraf 25 % skal være almene boliger. Boligbebyggelsen kan opføres i op til to bolig-etager, men med mulighed for parkering i en høj kælder, så eksisterende udgravet terræn udnyttes, og et større antal parkeringspladser bliver skjult for omgivelserne.