Hotel Bygningskonvertering i Vordingborg, Sjælland

Nye lejlighederkompleks i Vordingborg, Sjælland

Ombygning fra Hotel til Lejligheder


Det gamle Hotel Kong Valdemar vil i slutningen af 2018 blive påbegyndt ombygning fra hotel til lejligheder. Der forventes at ske indflytning i takt med færdiggørelse af etage-etaper, hvoraf første etape forventes klar til indflytning medio 2019. Byggeriet forventes at være færdigt og de sidste lejligheder klar til indflytningen medio 2020.

Lejlighedskomplekset, som ud over den perfekte beliggenhed på Torvet i Vordingborg, vil ud over de enkelte lejligheder med dertilhørende depotrum, tillige indeholde gode, optimale indendørs fællesfaciliteter, gode udendørs fællesområder og parkeringspladser.