Hotel Bygningskonvertering i Vordingborg, Sjælland

Nye lejlighederkompleks i Vordingborg, Sjælland

Ombygning fra Hotel til Lejligheder


Det er planen at det gamle Hotel Kong Valdemar skal ombygges fra hotel til lejligheder. Der forventes at ske indflytning i takt med færdiggørelse af etage-etaper, men tidshorisonten er endnu ikke klarlagt. Mere info følger.

Lejlighedskomplekset, med den perfekte beliggenhed på torvet i Vordingborg, vil ud over de enkelte lejligheder med dertilhørende depotrum, tillige indeholde gode indendørs fællesfaciliteter samt udendørs fællesområder og parkeringspladser.